Oznam - obnovenie vyučovania

Vážení rodičia,
vzhľadom na uvoľnenie opatrení, ktoré boli v súvislosti s ochorením COVID-19, obnovujeme vychovno –vyučovací proces od 1.júna 2020 a otvárame všetky zariadenia ktoré sú súčasťou našej školy.

MŠ sú pre prihlásené deti otvorené tak, ako v bežnej prevádzke.

Základná škola je v prevádzke pre prihlásených žiakov od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené tak, ako doteraz.
Pri nástupe do MŠ a ZŠ je potrebné priniesť vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti.
Tlačivo na stiahnutie: vyhlasenie.docx

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ od 1.6.2020

  • Prevádzka školy: 7:00hod. – 16:00hod.
  • Začiatok vyučovania: 7:45
  • Koniec vyučovania: 11:20
  • Prevádzka ŠKD: 11:20-16:00hod.
  • Obed: 11:30-13:00 hod.
  • Desiata sa v mesiaci jún neposkytuje, rodič zabezpečí desiatu a pitný režim.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Žiak alebo zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, tlačivo si rodič vytlačí a vyplní. Prípadne príde dieťa s rodičom a vyplní tlačivo pri vstupe. Každé ráno bude žiakovi pri vstupe zmeraná telesná teplota.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca zabezpečí aby dieťa, prichádzalo a odchádzalo do školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a minimalizuje sa zhromažďovanie osôb pred základnou školou.

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Elektronická prihláška do prvého ročníka: https://zspodhradpb.edupage.org/register.  

Oznam o zápise do MŠ

Zápis do materskej školy sa uskutoční od 30.04.2020 do 31.05. 2020.

Bližšie informácie k zápisu nájdete na webovom sídle školy v záložke: Materská škola > Zápis do MŠ 

Elektronická prihláška do MŠ: https://zspodhradpb.edupage.org/register

V prípade otázok prosím kontaktovať riaditeľku školy mailom na adrese zspp@zspodhradpb.sk  alebo telefonicky na čísle 0910 350 300. Tešíme sa na spoluprácu.

2%

Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2019 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

Ďakujeme.
 

Údaje o prijímateľovi:

SRRZ - RZ pri Základnej škole

Považské Podhradie 169,
017 04 Považská Bystrica

IČO: 173196170358
Právna forma: Občianske združenie