Letné prázdniny

Letné prázdniny ZŠ: 01.júl - 31.august 2020

Začiatok školského vyučovania - 02. septembra 2020 o 8:30 hod.

Letné prázdniny materská škola:

EP MŠ Považské Podhradie 162, Považská Bystrica
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE PRERUŠENÁ OD 01.08.2020 DO 31.08.2020.
MATERSKÁ ŠKOLA SA OTVÁRA 02.09.2020 (STREDA) O 6:30 hod. 
DETI PRIJATÉ DO MŠ OD SEPTEMBRA 2020 PRICHÁDZAJÚ OD 8:30 hod. – do 10:30 hod.

EP MŠ Šebešťanová 5, Považská Bystrica
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE PRERUŠENÁ OD 01.07.2020 DO 31.08.2020.
MATERSKÁ ŠKOLA SA OTVÁRA 02.09.2020 (STREDA) O 6:45 hod. 
DETI PRIJATÉ DO MŠ OD SEPTEMBRA 2020 PRICHÁDZAJÚ OD 9:00 hod. – do 11:00 hod.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Elektronická prihláška do prvého ročníka: https://zspodhradpb.edupage.org/register.  

2%

Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2019 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

Ďakujeme.
 

Údaje o prijímateľovi:

SRRZ - RZ pri Základnej škole

Považské Podhradie 169,
017 04 Považská Bystrica

IČO: 173196170358
Právna forma: Občianske združenie