Oznam o poplatkoch

Vzhľadom na prerušenie prevádzky Základnej školy s materskou školou vám oznamujeme, 
že poplatok za čiastočnú úhradu MŠ, ŠKD a stravu za mesiac apríl, nie je potrebné uhradiť. 

Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ a zápise do MŠ

 

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 22.04.2020.

Bližšie informácie o priebehu zápisu Vám budú poskytnuté do 10.04.2020.

Zápis do materskej školy sa uskutoční od 30.04.2020 do 31.05. 2020.

Bližšie informácie k zápisu nájdete na webovom sídle školy v záložke: Materská škola > Zápis do MŠ 

Oznam

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu COVID-19, budú školy a predškolské zariadenia zatvorené od 30.03.2020 až do odvolania.

 

 

2%

Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2019 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

Ďakujeme.
 

Údaje o prijímateľovi:

SRRZ - RZ pri Základnej škole

Považské Podhradie 169,
017 04 Považská Bystrica

IČO: 173196170358
Právna forma: Občianske združenie